Potenzia fisica e contacto con a naturaleza

O BARRANQUISMO ye un esporte que combina a la perfezión a potenzia fisica, o contacto con a naturaleza e as experienzias a o limite. Consiste en devallar por una corrién de agua sortiando os multiples obstaclos naturals que nos trobamos a o nuestro paso (saltos, rocas, gorgas, escalar parez...). Esta actividat, divertida e emozionán, recorre os trampos más espectaculars e bonicos de rius e barrancos que en a Plana de Uesca se localizan en a zona de Guara e d’o Reino d’os Mallos.

En a nuestra comarca contamos con empresas e profesionals que pueden aduyar-te a disfrutar d’este esporte. Por favor, deixa-te aconsellar siempre por profesionals e respeta a normativa e midas de seguranza pa a practica d’este esporte.

Datos d’interés

FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO (F.A.M.).

Albareda, 7, 4º-4ª, 50004 Zaragoza

Tel: 976 22 79 71 // Fax: 976 21 24 59

Correu-e: [email protected]

Web: www.fam.es