Declarau Monimento Nazional en 1885, ye un puro exponén d’o romanico aragonés e una d’as dos choyas arquitectonicas d’o patrimonio monimental d’a ziudat e de l’Altoaragón. Situada en o casco antigo d’a ziudat, fue erichida sobre o que yera estau o templo d’o barrio mozarabe d’a ziudat musulmana. En 1117 fue donau a la orden benedictina e comenzoron as obras d’o monesterio baxo a traza romanica que ue podemos almirar.

Valioso ye o timpano d’a portalada norte. Muestra un crismón trinitario magnifico sucheto por dos ánchels de gran belleza. O crismón, elemento común en as ilesias romanicas aragonesas, ye o monograma de Cristo, que aquí s’acompaña d’as letras alfa e omega, primera e final de l’alfabeto griego, en referenzia a un Cristo que ye o Prinzipio e Fin de totas as cosas.

Poseye tres naus cubiertas con altas bovedas de cañón. A sillería d’o coro ye de 1506. E en o interior, pinturas francogoticas d’o sieglo XIII.

Uno d’os elementos más bellos e conoxius ye a suya claustra que data de 1149, encara que se restaura en o sieglo XIX. Descollan os labraus capitels romanicos, 18 orichinals e a resta fidels reproduzions realizadas en o XIX, d’os orichinals romanicos. Represientan a vida de Chesucristo, antimás d’atros motivos istoricos u alegoricos, destacando-ne o denominau “capitel d’a bailarina”, d’un movimiento de tot inusual pa la epoca de realizazión.

En a mesma claustra s’alcuentra a capiella de San Bertolomeu, que contien o Panteón Real, do reposan as restas d’os reis Alifonso I o Batallero e Ramiro II o Monche, autor d’a cruenta lechenda medieval d’A Campana de Uesca.

Dirección: Plaza de San Pedro el Viejo
Teléfono: 974 222 387
Web: www.sanpedroelviejo.com
Visita: en verano (junio, julio, agosto, septiembre), de lunes a sábado, de 10 a 13,30 y de 16 a 19,30 horas. Resto del año, de lunes a sábado, de 10 a 13,30 y 16 a 18 horas. Domingo y festivos únicamente abierto al culto.
Precio: 2 €, Reducida: 1,5 € (aplicable a grupos y pensionistas). Niños gratis.

1_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
2_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
3_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
4_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
5_San-Pedro-el-Viejo_Huesca