map barranco formiga

 

Famoso barranco de Guara. Fázil, divertiu e acuatico. Zonas estreitas de paso. Obstaclos como bozos, desarrapinches, esbarizaculos, brincos e sifons.

Dificultat d’o deszenso: 3 rápels e numbrosos recaixos.
Equipamiento actual d’o barranco: splits e parabolts en anclaches de rápels e quimicos en pasamans.

Rutas y senderos