Uno d’os prinzipals atractivos d’A Plana son os suyos umedals, labercas e entibos, un conchunto d’abitats exzepzionals pa la conservazión d’a biodiversidat. Entre els destaca con luz propia Alboré, una laguna que forma parte actualmén d’o embalse d’A Sotonera.

A suya situazión a os piez d’os Pirineus li atorga un inmenso valor estratechico, sobre tot en o contexto d’o faszinán e enigmatico fenomeno d’as migrazions d’as aves. En as aguas poco profundas e en as marguins, ribetiadas de tamarizals, se i puede intuir a vida, esbulligando d’ibierno cuan as bandas d’anatidas e atras aves acuaticas establexen aquí a suya casa temporal.

Pero a observazión ornitolochica ye de norabuena cuan en a denominada migrazión prenunzial, pa fin d’ibierno, se i conzentran dezenas de mils de grudas que utilizan A Sotonera e Alboré como descansador, antes de sobrevolar a cordillera con destino ta o norte d’Europa.

GarzaAlbercaAlbore
Grullas-1
Grullas-2
La_Sotonera_y_la_alberca_de_Alboré-1
La_Sotonera_y_la_alberca_de_Alboré-2
La_Sotonera_y_la_alberca_de_Alboré-3
Sotonera