Pinturas murals dignas d’almirazión

Templo, monimento nazional, distinguiu e zelebre por as pinturas murals que guarda en o interior suyo, pertenexiens a o estilo gotico lineal, d’o sieglo XIV. Fue feito construir por Ximeno de Fozes en 1249 pa panteón familiar, donau en 1259 a la Orden de San Chuan de Cherusalén, pertenex a o periodo de transizión d’o Romanico a o Gotico.

En os brazos laterals d’o templo ye o suyo verdadero tresoro: cuatre arcosolios con os suyos correspondiens sarcofagos, pariaus e decoraus con pinturas a o fresco d’estilo gotico lineal (1302). Se comunican por medio d’una espezie d’arco trunfal apuntau. O costau sud d’o cruzero ye dedicau, cuasi to, a la vida de San Chuan Bautista, e o costau norte, a pasaches d’o Nuevo Testamento, incluindo dende l’Anunziazión, pasando por l’Adorazión, matanza d’os Inozens, entre atras,... L’autor, o Maestro de Fozes, utilizó una tecnica mixta, con comienzo a o fresco e rematanza en seco con os colores disueltos en azeites, que conferiban gran intensidat a las pinturas. Parex estar que a realizazión d’as pinturas d’o costau sud d’o cruzero pertenexen a una escuela castellano-leonesa, e las d’o costau norte, a una escuela d’Aviñón (Franzia). Tot s’integra en una unica nau con cruzero e cabezera de tres absides combinando os estilos romanico e gotico en a suya arquitectura.

1_San_Miguel_de_Foces.Ibieca
2_San_Miguel_de_Foces.Ibieca
3_San_Miguel_de_Foces.Ibieca
4_San_Miguel_de_Foces.Ibieca
5_San_Miguel_de_Foces.Ibieca

Datos d’interés

Ubicada en o parache de Fozes, a cuantos kilometros d’a localidae d’Ibieca. (Azeso por pista.)
Alcuentro con os guías: en o Conzello d’Ibieca.
     

Telefonos: 628 540 341 -/- 636 116 019 -/- 659 571 702

Correu-e: [email protected]

 

Visita:  

 

Orario d’ibierno 2017/2018:  

 

De l’1 de noviembre de 2017 a o 31 de marzo de 2018, visitas guiadas os cabos de semana e festivos, entre as 11 e as 13 oras.

**Ye impreszindible aber conzertau previamén a visita guiada en os telefonos alto zitaus**

 

Pres: individual 2 €

 

>> O entorno de San Miguel de Fozes aculle dende fa cuantos años RECREAZIONS ISTORICAS DE VERANO, cada año con un tema zentral diferén e vinculau a o monimento, pa metat d’agosto.

    

        

 

Situación