Uno d’os grans atractivos d’a Plana lo constituyen os suyos umedals, labercas e entibos, un conchunto d’abitats exzepzionals pa a conservazión d’a biodiversidat. Entre els destaca con luz propia Alboré, situau en Montmesa, una lacuna que en l’actualidat forma parte d’o entibo d’A Sotonera.

A suya situazión a o pedero d’os Pirineus li atorga un inmenso valor estratechico, sobre tot en o contexto d’o faszinán e enigmatico fenomeno d’as migrazions d’as aves. En as aguas poco profundas e en os márguins, ribetiaus de tamarizals, se puede intuir a vida, bellugando d’ibierno cuan as bandas d’anatidas e atras aves acuaticas establexen aquí a suya casa temporal. Ye de buen detectar a presenzia de l’alicot azul e l’alicot d’as lacunas. Pero a observazión ornitolochica ye de norabuena cuan en a denominada migrazión prenunzial, a finals d’o ibierno –meses de febrero u marzo–, se i conzentra dezenas de mils de grudas que utilizan A Sotonera e Alboré como descansadero, antes no sobrevuelen a cordillera con destino enta o norte d’Europa.

Consulta a sezión Museos d'a Naturaleza.

 

map1