Zercano a la ziudat de Uesca, este parache extraordinario e solenco, d’imponens parez rocosas e dende o que s’atalaya un magnífico paisache, en o sector norozidental d’o Parque Natural de Sierra e Cañons de Guara, rezibe o nombre en onor a uno d’os personaches más lechendarios d’a Edat Meya, o valeroso caballero galo Roldán. Cuenta a lechenda que cuan Roldán, a o mando d’a retaguardia d’o exerzito carolinchio, se retiraba enta Franzia, ostigau dende o sud, fue arrodiau en a peña de San Miguel. Roldán, pa liberar-se de qui l’acazaban espolió o suyo caballo que, d’un salto, alcanzó a peña d’enfrén, sortiando l’abismo, dexando marcadas as suyas pisadas en a mesma roca.

O Salto de Roldán ye formau por dos impresionans mallos, a peña San Miguel (u de Sen) e a peña d’Amán (u de Men), formazions vertichinosas verticals de conglomeraus, entre las que discurre o riu Flumen.

Os mallos se son formaus por a erosión d’o riu sobre os distintos nivels de conglomeraus depositaus en a era d’o Terziario. Toz os mallos cuentan con distintos nivels de dureza d’a roca. Bella vez, a roca se fractura formando mallos aislaus, como o caso d’a Peña d’o Flaire.

Este tipo d’ambiens cheolochicos e con variazión de corriens d’aire son l’abitat preferiu de numbrosas aves rapazes, destacando-ne o vutre, que aproveita as oquedaz d’a roca.

 

1. Salto de Roldán (vista posterior)
3. Peña Amán. Salto de Roldán
4. Salto de Roldán