A o pedero d’os imponens mallos de Riglos s’alcuentra o zentro d’interpretazión d’aves Arcaz. Por atro costau, en os baxans d’a Sierra de Guara, en Santa Zilia de Panzano, s’ubica a Casa d’os Vutres. Os dos espazios forman part de “Vultouris”, un rete transfronterizo de turismo ornitolochico en que, antimás d’os dos zentros d’a Plana, se i integran tres zentros nabarros (Lumbier, Ochagavía e Roncal) e uno franzés, Aste-Béon (val d’Osal). O suyo obchetivo fundamental ye a protezión e divulgazión d’as aves carnuzeras d’os Pirineus. En estos zentros podrez alcontrar exposizions dedicadas a o cluxiuesos, a la voleta e a o vutre, que tienen magnificas poblazions en Riglos e en Santa Zilia. Bien provistos de prismaticos, a suya contemplazión in situ ye asegurada. Pero tamién existe a posibilidat d’observar, en directo, os niedos d’as vutreras d’os mallos a traviés d’as vidiocamaras instaladas, u cómo s’alimentan estas rapazes en o fumaral de Santa Zilia. Primers planos e secuenzias exzepzionals permiten d’azercar-se a la biolochía d’estas machestuosas aves.

Consulta a sezión Museos d´a Naturaleza.

 

map1