Una choya que combina escultura e pintura

Boleya, situada sobre un tozalón que creba o paisaje e domina o plano, luz en o suyo punto más altero a Colechiata de Santa María. Apillocadas alredor d’ella una envista susegada d’as casas que se multiplican por a vertién d’a costera posterior mirando-se enta o pico Gratal, Boleya dexa palpiar en un paseyo por as suyas carreras a suya rica istoria. Fue posesión romana, denominada allora, 'Calagurris Fibularia' e posesión musulmana, clamada a 'Buluya' dica que o rei Pietro I en l’año de 1101 la incorpora a o reino cristiano d’Aragón.

A colechiata se construyó por Pedro de Irazábal entre 1541 e 1559. O edifizio actual fue construiu sobre l’antigo templo romanico d’o sieglo XII, d’o que se conserva a cripta baxo o presbiterio, o muro de cabezera e a torre campanal. Posei tres naus separadas por un variau repertorio de pilars fasziculaus de capiellas d’o sieglo XII que dimanan d’un antigo castiello fortaleza arabe, resultando tot o templo d’a misma altura e fendo un efecto luminoso e diafano que sorprende gratamén.

Pero a choya más valiosa d’este templo ye o retablo de l’altar mayor. Una obra mayestra que combina escultura e pintura d’o XVI (1490 e 1503), en gotico mudéchar, pertenexendo a l’anterior templo. Se composade 20 tablas pintadas a o temple e 57 tallas en madera policromada, de ziprés, noguera, ziresera e pín de Flandes. Destacan as pinturas realizadas por o conoxiu como Mayestro de Boleya. Boleya, que presienta importans novedaz en l’arte pictorico español d’a epoca proveniens d’influenzias flamencas e italianas, como a expresión d’o sentimiento d’os personaches, o dominio d’o espazio e d’a perspectiva, a iluminazión u o sompreau. Ye espezialmén exzepzional o coloriu, en ampla gama de royos e verdes, original de tot.

Antimás d’atros muitos retablos que atresora o templo, ye inevitable aturar a mirada en a envista d’a Foya que dende allí se tien, dexando que a istoria s’azerque a os nuestros uellos, restos d’o pasau romano e arabe d’estas tierras sobre los que suzesivas chenerazions levantoron atras construzions.

 

1_Colegiata-de-Santa-María-de-Bolea
2_Colegiata-de-Santa-María-de-Bolea
4_Colegiata-de-Santa-María-de-Bolea
5_Colegiata-de-Santa-María-de-Bolea

 

Datos d’interés

Adreza: Herrerías, s/n. 22160 Bolea

Telefono: 649 655 125

Web: www.colegiatadebolea.es

 

Visita

De l’1 de chuño a o 30 de setiembre:
10.00 -13.30 o. // 16.00 – 20.00 o.
Luns zarrau eszepto chuliol e agosto.

De l’1 d’octubre a o 31 d’octubre:
10.00 – 13.30 o.
Sabados, domingos e festivos: 10.00-13.30 o. // 16.00-19.00 o. Luns zarrau.

De l’1 de noviembre a o 31 de marzo:
11.00 – 13.30 o.
Sabados, domingos e festivos: 11.00-13.30 o. // 16.00-18.00 o. Luns e martes zarrau exzepto reservas.

De l’1 d’abril a o 31 de mayo:
10.00 -13.30 o. // 16.00-19.00 o.
Sabados, domingos e festivos: 10.00-13.30 o. // 16.00-19.00 o. Luns zarrau.

 

A Colechiata permanexerá zarrada en os periodos vacazionals:

Verano: de l’1 a o 15 de chuliol.

Ibierno: d’o 15 a o 31 de deziembre.

E os días 1 de chinero e o día de VIERNES SANTO.

Pre:
2,50 €
Grupos más de 20 personas: 2 €,
Niños: dica 12 años gratis exzepto en grupos.

 

 

Situazión