A suya claustra romanica ye visita obligada en Aragón

Declarau Monimento Nazional en 1885, ye un puro exponén d’o romanico aragonés e una d’as dos choyas arquitectonicas d’o patrimonio monimental d’a ziudat e de l’Altoaragón. Situada en o casco antigo d’a ziudat, fue erichida sobre o que yera estau o templo d’o barrio mozarabe d’a ziudat musulmana. En 1117 fue donau a la orden benedictina e comenzoron as obras d’o monesterio baxo a traza romanica que ue podemos almirar.

Valioso ye o timpano d’a portalada norte. Muestra un crismón trinitario magnifico sucheto por dos ánchels de gran belleza. O crismón, elemento común en as ilesias romanicas aragonesas, ye o monograma de Cristo, que aquí s’acompaña d’as letras alfa e omega, primera e final de l’alfabeto griego, en referenzia a un Cristo que ye o Prinzipio e Fin de totas as cosas.

Poseye tres naus cubiertas con altas bovedas de cañón. A sillería d’o coro ye de 1506. E en o interior, pinturas francogoticas d’o sieglo XIII.

Uno d’os elementos más bellos e conoxius ye a suya claustra que data de 1149, encara que se restaura en o sieglo XIX. Descollan os labraus capitels romanicos, 18 orichinals e a resta fidels reproduzions realizadas en o XIX, d’os orichinals romanicos. Represientan a vida de Chesucristo, antimás d’atros motivos istoricos u alegoricos, destacando-ne o denominau “capitel d’a bailarina”, d’un movimiento de tot inusual pa la epoca de realizazión.

En a mesma claustra s’alcuentra a capiella de San Bertolomeu, que contien o Panteón Real, do reposan as restas d’os reis Alifonso I o Batallero e Ramiro II o Monche, autor d’a cruenta lechenda medieval d’A Campana de Uesca.

1_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
2_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
3_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
4_San-Pedro-el-Viejo_Huesca
5_San-Pedro-el-Viejo_Huesca

 

Datos d’interés

Adreza: Plaza de San Pietro o Viello

Telefono: 974 222 387

Web:  http://www.sanpedroelviejo.com

Visita

De verano (chuño, chuliol, agosto, setiembre), de luns a sabado, de 10 a 13,30 e de 16 a 19,30 oras.

Resto de l’año, de luns a sabado, de 10 a 13,30 e 16 a 18 oras. Domingo e festivos unicamén ubierto a o culto.

Pre: 2 €, Reduzida: 1,5 € (aplicable a grupos e pensionistas). Ninos gratis.

 

 

Situación

From: