Peñas, torrullons, mallos e atros perfils rocosos composan alguno d’os paisaches más emblematicos e fotografiaus d’a Plana de Uesca. As suyas formas escarposas e vigorosas son estadas esculpidas por una intensa erosión que cuesta treballo d’imachinar, e que responde a la diferén naturaleza e resistenzia d’as rocas que i trobamos. Ni os duros conglomeraus d’os mallos, ni as areniscas d’as serretas d’o sud d’a comarca han permanexiu a o marguin d’os conzietos de l’agua e o viento. No te pierdas una visita a os desafians e increíbles mallos de Riglos, referenzia mundial d’a escalada; u a o sucherén Salto de Roldán, con dos peñas que son a desinfome puerta d’entrada d’o ríu Flumen en a planura d’a Plana; u a la evocadera proa de 25 m d’altura que levanta a Peña d’o Medodía sobre a localidat de Pirazés. A tradizión tamién aporta a suya explicazión a las curiosas formas d’estas rocas. Ye o caso d’a bruxa filadera d’os mallos u d’a lechenda d’o caballero Roldán, que fuyó d’os musulmans grazias a o brinco d’o suyo caballo sobre as dos granizas peñas.

 

map1