A comarca ufre multiples opzions de disfrute activo con os ninos: senderismo, arborismo, actividaz acuaticas… Estas zagueras tamién pueden estar practicadas por tota a familia en o entibo d’A Sotonera –aguas tranquilas– e en o riu Galligo –aguas bravas–, do cuantas empresas ufren a posibilidat de deszender en balsa neumatica (rafting) o trampo comprendiu entre Murillo de Galligo e o puen de Santolaria. Os ninos han de tener más de ueito años. Tamién recomendamos una excursión acuatico-pedestre en o sino d’o Parque Natural d’a Sierra e Cañons de Guara. Dende a preziosa localidat de Nozito, a endrezera siñalizada S-8 adentra a os chicos aventurers en o barranco d’A Pillera, un entorno forestal de primera magnitú a os piez d’o chigán prepirinenco, o Tozal de Guara (2.077 m). Cal cruzar l’agua d’o barranco en buena cosa de vezes, lo que obliga a calzar zapatiellas que no nos importe mullar, porque o chapurquiar ye asegurau. Con o buen tiempo, as pozas e badinas d’A Pillera convidan a un baño.

 

map1