AZESO:  Por a carretera A-1212 que une Uesca con Vizién u bien dende o lugar, sale dos pistas chunto a o canal d’A Zinca que nos azercan a o entibo.

 

embalse alimoche aves