En a Plana de Uesca puez, en bien pocos kilómetros, fer un viache por l’arte a traviés d’o tiempo. Os suyos exemplos d’arte romanico s’alcuentran entre as más bonicas e valiosas d’Aragón, como por exemplo a ilesia de Santiago d’Agüero, un monimental edifizio, inacabau, que guarda numbrosas sinyals de piquero e unas singulars esculturas en relieve: en a suya portalada destaca o capitel d’a danzarina, sinuosa e acrobatica, u a fantastica adorazión d’os Reis Magos d’Orién en o timpano. En as zercanías d’Ibieca se levanta l’armita de San Miguel de Fozes, construida entre o romanico e o gotico. En o interior s’ubican as tumbas d’a familia Fozes, os muros d’a cual son decoraus por pinturas goticas, una suzesión de imáchens e eszenas –tipo viñetas de cómic–, con figuras bien raixosas. Finalmén, en Uesca s’alcuentra o Zentro d’Arte e Naturaleza (CDAN)-Fundazión Beulas, un extraordinario museu d’arte contemporanio, espezializau en temas d’arte, paisache e naturaleza, que organiza abitualmén cursos, tallers didacticos e actividaz pa ninos.

 

map1