Distintas rutas aproximan a las armitas rupestres d’a Plana de Uesca.

Un espazio propio e destacau merexen as armitas rupestres d’a Plana, una filera d’eremitorios edificaus en epoca medieval a lo largo d’as sierras prepirinencas aproveitando forigachos u resaltes d’a orografía. Estos elementos de patrimonio cultural tan vinculau a o entorno natural constituyen a nuestra Ruta d’o silenzio en a Plana, conformada por l’armita d’a Virchen d’A Peña –en Aniés–, l’armita de San Cristóbal d’o Barranco –Boleya–, l’armita de San Chulián d’Andriá –entre Lierta e Arascués–, la de San Martín d’a Val d’Onsera –en San Chulián de Banzo– e as armitas de San Chinés e de San Cosme e San Damián –en Vadiello–. Plegar-bi exiche un chicot esfuerzo senderista por parte d’o visitán –practicable por tota a familia en cuasi toz os casos–, pero a triple dimensión d’a valura que achuntan –cultural, etnografica e natural– fa a estas armitas rupestres merexederas de dito pagamento.

Armita de San Cristóbal d’o Barranco (dende Boleya)

(PR-HU 111)

A ruta asziende en un primer momento por o GR 1 e dimpués prene en tot momento o PR-HU 111. En o camín pasa chunto a l’armita de Santa Quiteria, ubicada entre olivars e dimpuesas, entre almendreras e en paralelo a o riu Sotón, sigue en aszenso dica a peña do s’alcuentra l’armita de San Cristóbal. Este puesto ye un impresionán balcón dende o que s’aprezia buena cosa d’a Plana de Uesca.

+ detalle de la ruta

1.San-Cristóbal-del-Barranco-Bolea
2.San-Cristóbal-del-Barranco-Bolea

 

Armita de San Chulián d’Andriá e Gorgas de San Chulián (dende Lierta, Nueno u Arascués).

(PR-HU 112)

Este recorriu permite de conoxer o sorprendén e bello parache d’as Gorgas de San Chulián, sin guaires dificultaz tecnicas.

A tornada se fa por o eremitorio de San Chulián, asentau en una chicota plana. Buena part d’o recorriu discurre por una pista forestal.

+ detalle de la ruta

1_Julián_de_Andriá
2_San_Julián_de_Andriá
3-Ermita_y_gorgas_de_San_Julián

 

Eremitorio de San Chinés (dende o entibo de Vadiello)

Zircuito zircular en o parache de Vadiello e l’armita rupestre de San Chinés, enclavada baxo unas espectaculars parez de conglomerau. O zircuito no presienta dificultaz tecnicas e ye apto para tot tipo de publico.

+ detalle de la ruta

Armita de San Cosme e San Damián (dende o entibo de Vadiello)

Paseyo muit recomendable pa tot o publico que recorre un conchunto d’armitas e un parache de mallacans con as curiosas formazions d’os Mallos de Ligüerri e o Uevo de San Cosme, espazios que son abitaclo pa la nidificazión de gran cantidat d’aves rocazeras (cluxiuesos, vutre, voleta…). Dimpués de travesar o túnel que conduze a la presa d’o entibo, se sigue dica o santuario de San Cosme e San Damián e se’n torna por l’Alto d’a Carrasca.

+ detalle de la ruta

Ermita_de_San_Cosme_y_San_Daminán._Sierra_de_Guara

 

Armita d’a Virchen d’a Peña (dende Aniés)

Puyada a uno d’os racons más sobresaliens d’a comarca: o emplazamiento d’este eremitorio colgau sobre uns enfiestos conglomeraus rocosos sortiando a bueitor e como premio as increíbles vistas sobre a Plana de Uesca. Una encosterada senda adaptada con escaleretas permite un azeso más o menos comodo e sin periglo.

+ detalle de la ruta

1_Virgen_de_la_Peña_Aniés
2-Virgen-de-la-Peña-Aniés
3_Virgen_de_la_Peña_Aniés

 

Armita de San Martín d’a Val d’Onsera (dende San Chulián de Banzo)

A suya ubicazión s’alcuentra en uno d’os paraches más espectaculars d’o Parque Natural d’a Sierra e Cañons de Guara. Dos son as opzions d’o camín dende a Puerta de Zierzo, puesto dica do s’azede seguindo o GR 1 dende San Chulián de Banzo: por o paso d’a Viñeta, adecuau con sirgas e escaleras; u por la senda d’os Burros dica a collata de San Salvador, e dende allí tot baixando dica o fondo d’o barranco an que se i alcuentra o eremitorio.

+ detalle de la ruta

San-Martín-Valdonsera