Castiello romanico millor conservau d’Europa

Bien zerca d’o lugar de Lobarre, a 1071 metros d’altura e a nomás de 30 km de Uesca, s’alcuentra este machestuoso rezinto fortificau considerau como o castiello romanico millor conservau d’Europa. Levantau sobre un zinglo, ye formau por diversas edificazions, as más en buen estau de conservazión, entre las que podemos veyer-bi as murallas e torretons, a fortaleza, a torre de l’omenache u o mirador d’a reina (con espectaculars envistas sobre a sierra e os planos que s’ubren debán d’os suyos piez), amás d’atras dependenzias d’orichen monastico, como a ilesia u a cripta.


Construiu en o sieglo XI, fue pieza clau pa o rei Sancho III o Mayor en a reconquista cristiana d’esta Tierra Plana a os musulmans. A lo largo d’o periodo altomedieval o castiello de Lobarre, chunto con o zercano de Marcuello, ostentaban una importanzia estratechica fundamental dentro d’o sistema defensivo aragonés, debán a ferria posizión musulmana de Boleya.

A suya belleza, singularidat, buena conservazión e exzelén ubicazión han feito que resultara eslechiu en buena cosa d’ocasions como eszenario de peliculas e documentals, algunas tan universals como “O Reino d’os Zielos” dirichida por Ridley Scott.

1-CastilloLoarre
2-CastilloLoarre
3-CastilloLoarre
4-CastilloLoarre
5-CastilloLoarre
6-CastilloLoarre
7-CastilloLoarre

Datos d’interés

Tlf contacto: 974 34 21 61

Tlf reservas: 690 636 080    correu-e pa reservas: [email protected]

 

Facs: 974 382 639

Web: http://www.castillodeloarre.es

 

Visita:

IBIERNO (1 de Noviembre a o 28 de febrero): orario ininterrumpiu de 11.00 a 17.30o. (Luns zarrau)

PRIMAVERA-SANMIGALADA (1 de Marzo al 15 de Chuño, 16 de Setiembre a o 31 d’octubre): orario ininterrumpiu de 10.00 a 19.00o.

VERANO (16 de chuño al 15 de setiembre): orario ininterrumpiu de 10.00 a 20o.

PRES: cheneral 3,90 € // Con visita guiada 5,50 €. - Consultar reduzions

 

Existe un Zentro de Rezepzión de visitans con servizio de cafetería, venda de recuerdos e informazión turistica. L’audiovisual sobre o castiello e a suya epoca aduya a o visitán a interpretar o suyo estratechico papel en l’abanze d’o Reino de Aragón enta o sud.

 

 

 

 Situazión