Asinas sabe a Plana de Uesca: productos e platos tipicos

A gastronomía ye uno d’os prinzipals valors d’a Plana de Uesca. Lo ye porque no s’aconforma con estar un simple escaparate, sino porque se comporta como part d’un patrimonio cultural e siñal indiscutible d’identidat. Esta tierra privilechiada e bogal posei toz ixos factors que fan que un producto pueda dezir de dó ye e que un plato siga capaz de mostrar l’autentizidat que cualsiquier cozina local defiende. Pero a gastronomía ye a consecuenzia d’un treballo previo, d’una sabieza que ranca d’a tierra, de l’agro, d’o producto. Aquí ye an empezipia tot.

Leyer-ne más...

En una tierra de contrastes como ésta, do os paisaches mudan con fazilidat d’a sierra a o plano, ye lochico que os recursos primarios que posei se i adapten inexorablemén. O medio ye qui dicta as suyas normas e por ixo a toz estos productos no lis queda soque agarrapizar-se a o suelo e someter-se a os factors que o clima imposa. Aquí ye do reside a base pa entender por qué subsisten uns u atros cautivos e por qué se i crían uns u atros animals.

A Plana de Uesca sabe a planas zerealistas, a fértils e coloritas uertas, a tornallos de fruitals que s’alían con estoicos viñers, a campos de leguminosas. E tot con l’agua zerca, bien zerca. Pero amás d’agricola este territorio tamién ye ganadero, por ixo sobreviene un taste a corders, a proveitosos latons, a volalla, a piezas de caza menor e a atras muitas espezies que posteriormén esdevienen a base d’o reposte, en o kilometro zero d’a gastronomía autoctona.

Dentro d’o mercau d’abastos d’a Plana oszense tamién i aparex l’azeite d’oliva, quesos con nombre propio, miel e fongos de mil e una formas. A partir de tota esta retalinia as cozinas publicas e privadas –u lo que ye lo mesmo, restaurans e casas particulars– han sabiu aproveitar-se-ne. E de qué manera.

Cuentan as chens d’o lugar que b’ha platos que levan borbotiando años en os puchers d’a Plana. Mesmo algunos son vichens en cartas e menús de bel restaurán d’a zona.

As sopas afogadas d’Ayerbe –con pan, uevo e azeite–, a sopa oszense u sopa d’Aragón, os cardos a la aragonesa –con abadexo u costiella de latón–, o salmorrejo d’a Plana –con uevos, torteta, longaniza e costiella de latón– u l’abadexo alloarriero de Uesca –derivazión d’o popular plato, exzepto que aquí se li añade alloazeite–, son algunos d’os exemplos d’a suya cozina tradizional más arradigada.

Pero o clasizismo contundén d’os fuegos en esta comarca tamién s’extiende en as carnes, en simbolo tradizionalista. Asinas, un rezetario anzestral vinculau con esta cozina contemplaría nombres como cordero con arroz e trunfas, estofau de Uesca, gallina asada de Casbas, luenga de vetiella a la oszense, crabito guisau con carchofas a l’antiga, conello con caracols –seguntes espezialistas un plato orichinario d’esta comarca e exportau a las tres provinzias aragonesas–, a caldereta d’Ayerbe –do no falta a carne de cordero– e o conello de Nadal como o que se feba e se fa en A Sotonera cada 25 de deziembre.

Una tradizión coquinaria sostenida en estos e atros muitos platos. Son tan estreitamén ligaus a o territorio como pueda estar-lo Lobarre con o suyo castiello u Riglos con os suyo mallos.

Do a gastronomía d’esta zona fa raya ye en l’apartau d’os postres, probablemén l’apéndiz más lechitimo d’a sabor en a Plana de Uesca. Tortas d’Ayerbe, trena d’Almudébar, castañas de marzapán e colinetas de Uesca, empanadicos de Lobarre… éstas son nomás algunas d’as laminerías naxidas u feitas en este racón oszense que s’asozian aprisa a o suyo lugar d’orichen.

A Plana de Uesca tiene una cheocozina propia e chenuina, de vez que rezibe productos e formulas d’atras latituz. Ye una comarca tan rica como os suyos paisaches, tan diversa como os suyos contrastes e tan ubierta como as suyas chens. A gastronomía en este racón oszense no ye un elemento secundario, ye una desincusa como pa emprener un viache que suena bien e sabe millor.

Buen proveito!

  • Sabores-de-la-Hoya-01
  • Sabores-de-la-Hoya-02
  • Sabores-de-la-Hoya-03
  • Sabores-de-la-Hoya-04
  • Sabores-de-la-Hoya-05
  • Sabores-de-la-Hoya-06
  • Sabores-de-la-Hoya-07
  • Sabores-de-la-Hoya-08
  • Sabores-de-la-Hoya-09
  • Sabores-de-la-Hoya-10