En cada momento d’a istoria, a escuela siempre reflexa os valors d’una soziedat e forma part d’as nuestras vidas, d’as d’os ninos que estudian en l’actualidat e de qui lo fazioron en un pasau si fa u no fa lexano. En este sentiu, o Museu Pedagochico d’Aragón, en Uesca, ye un referén obligau pa qui pretienda conoxer a istoria d’a escuela e d’a educazión en Aragón. Por atro costau, o Zentro d’Interpretazión “A escuela d’ayere” s’alcuentra en a localidat de Linars de Marcuello, pedanía de Lobarre. En esta antiga escuela, e vivienda d’a mayestra, se conserva una colezión que nos transporta ta la escuela rural de fin d’o sieglo XIX e prinzipios d’o XX. A escuela d’os nuestros pais e payes reflexa as condizions en que estos s’educoron e os materials que utilizoron: carteras, abacos, laminas, pupitres, enziclopedias escolars, catezismos, mapas, tinters, plumas e plumiers, trates de costura… Tot un mundo pa o recuerdo e a sana comparanza.

 

map1