map gorgas s julian

Profunda foz. Caudal torrenzial. Progresivamén estreito e fondizo.

Dificultat d’o deszenso: 12 rápels e cuantos recaixos.
Equipamiento actual d’o barranco: splits e pitons robinaus con zintas puen de roca.

 

Rutas y senderos