A Comarca d’a Plana de Uesca ye una zona de transizión entre as sierras prepirinencas e a val de l’Ebro, do un terzio d’o territorio se sitúa en territorio de montaña, con amplas zonas forestals, e a resta ocupa una gran planura zerealista, o nuclio zentral d’a cual ye a ziudat de Uesca, capital comarcal e provinzial.

En a suya extensión de 2.525 km2, 40 munizipios conforman esta Comarca, que abracan más de 120 nuclios de poblazión. A poblazión d’a comarca ye de 66.793 abitans, d’os que arredol de 50.000 s’alcuentran zensaus en Uesca capital. 

Fruito d’a suya situazión en plena transizión cheografica d’a montaña enta o plano, a Plana de Uesca cuenta con gran variedat de recursos turisticos naturals e patrimonials. Se i pueden diferenziar cuatre subespazios:

O sector d’o Reino d’os Mallos, en o norueste. Travesau por o curso meyo d’o riu Galligo, ye enmarcau por as sierras de Santo Domingo, Lobarre e Caballera, que s’asuavizan en as planuras d’A Sotonera e a val d’Ayerbe. Lo trescruza a carretera autonomica A-132 e o suyo zentro neuralchico ye a villa d’Ayerbe. Recursos estrela d’esta zona son os mallos de Riglos e d’Agüero, as actividaz d’aguas bravas en o riu Gallego, o castiello de Lobarre u a colechiata de Boleya, entre atros muitos.

O sector d’as sierra de Gratal e de Guara, en o norte e noreste d’a comarca, tien un gran potenzial por a diversidat d’espazios que ufre, racons solencos e apazibles como o entibo d’Arguis, o de Vadiello, San Martín d’a Val d’Onsera, a sierra de Bonés, as vals de Belsué e de Nozito, u a denominada ruta d’o Gotico Linial, un conchunto de templos con pinturas murals mantenidas in situ dende finals d’o sieglo XIII.

A planura meridional: ye o contrapunto a las montañas e cañons d’o norte d’a comarca. En este sector o zentro neuralchico ye a villa d’Almudébar e destacan os paisaches esteparios d’as Serretas de Pirazés e Tramazet e o zentro d’actividaz nauticas d’o entibo d’A Sotonera.

E finalmén, a ziudat de Uesca, con o suyo dinamismo propio de capital provinzial. A suya visita ye obligada, por a comodidat d’o casco istorico, os suyos interesans museus, as suyas fiestas e a suya actividat cultural contina e variada a lo largo de tot l’año.

mapa localidades